Emily The Strange NOS Vintage 2004 San Diego Comic Con Pin
Emily The Strange NOS Vintage 2004 San Diego Comic Con Pin

Emily The Strange NOS Vintage 2004 San Diego Comic Con Pin

USD $4.00

Emily The Strange NOS Vintage 2004 San Diego Comic Con Pin.  As-new unused vintage pin.  2.5cm